آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا باعث تخلیه اجباری شده استآتش سوزی انفجاری و مهار ناپذیری در اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا با وزش باد شدید صورت می گیرد. حداقل دو آتش نشان زخمی شدند. جاناتان ویگلیوتی گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
انتقال به دولت بایدن رسماً آغاز شده است