[ad_1]

انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 با ثبت رکورد آرا cast در همه گیر کشنده به پایان رسید. در حالی که انتظار می رود جو بایدن پیروز شود ، رئیس جمهور ترامپ روند فرایند عقب نشینی یا تأخیر را انجام نداده است زیرا مبارزات انتخاباتی خود به دادگاه ها متوسل شده است. سرگرد گرت در آنچه ما دیده ایم و آینده تأمل می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر