[ad_1]

در حالی که فعالان برای بسیج رای دهندگان پیش از مرحله حساس منتخب گرجستان در ژانویه تلاش می کنند ، نظرسنجی های منابع نشان می دهد جامعه آسیایی-آمریکایی این کشور از سال 2016 تقریباً دو برابر شده است. در Justice-Atlanta ، الین Quijano ، مجری CBSN “Red” & Blue است و در مورد اینکه چرا این گروه توسط دموکرات ها در تلاش برای کنترل کنترل سنا تحت نظارت قرار می گیرد ، پیوست.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر