[ad_1]

CBS امروز صبح با رأی دهندگان از محافل مختلف در کشور گفتگو کرد. آنها جشن های شادی آور ، ناامیدی های عمیق و امیدهای خود را برای یک آمریکای متحد به اشتراک گذاشتند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir