آمریکایی ها پس از پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن و از دست دادن رئیس جمهور ترامپ به خیابان ها ریختندCBS امروز صبح با رأی دهندگان از محافل مختلف در کشور گفتگو کرد. آنها جشن های شادی آور ، ناامیدی های عمیق و امیدهای خود را برای یک آمریکای متحد به اشتراک گذاشتند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
یک ویدیوی دراماتیک سقوط در رصدخانه نماد Arecibo را نشان می دهد