[ad_1]

صبح امروز CBS با رأی دهندگان از محافل مختلف کشور گفتگو کرد آنها جشن های شادی آور ، ناامیدی های عمیق و امیدهای خود را برای یک آمریکای متحد به اشتراک گذاشتند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر