[ad_1]

مردم در سراسر آمریكا به پیش بینی هایی كه جو بایدن رئیس جمهور تازه انتخاب شده است پاسخ می دهند. لانا زاک در مورد پاسخ با سیاستمدار CBS News آنتوان سوورایت صحبت کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر