ابتهاج بر ادبیات ما تأثیر گذاشت * سرخات نیوز


علیرضا طبایی که مفید است، «سایه» یکی از آهنگ های بلتابره روی آب ما بود.

این شاعر پیشکسوت در گفت‌وگو با آسانا گفت: ابتهاج از بینندگان ادبیات ما و به نقل از شاعر فقید امیرهوشنگ ابتهاج (ح.س. سایه) بود. شاهد در کتاب اخترین نقش تحقیقی در بسط و رویارویی غزل داشت.

و نیز فرمود: آنان نیز مانند برخی دیگر در دگرگونی و حفظ حیات غزل و میراث گذشتگان و تحولی که در این چند سال رخ داد، مشارکت داشتند. غیر از فرم و محتوای غزالی، افراد دیگری نیز در این زمینه فعالیت داشته اند که خوشبختانه جست و جوهای آنان مثمر ثمر بوده است.

طبایی در عین حال «سایه» در عرصه شعر نو نیز گفت که از لحظات دور یعنی از رقص قبلی در عرصه شعر نیمی از فیلم ها و آثار بزرگی را که خلق شده جمع آوری می کند.

و اعتقاد بر این است که هوشنگ ابتهاج در آموزه های ارسا درباره نیمایی شهام و شعر کردی نعیمی: کتاب نوشته آژان را بخوانید که در واقع مجموعه ای از همان تعریف شعر نیمایی است.

علیرضا طبایی در بایین آلد در یک نیمه کوچک آن تفاوت را رقم زد. البته بعد از آن بیشتر به سبک غزالی علاقه مند شد و بیشتر در این زمینه فعالیت کرد.

انتهای پیام

حتما بخوانید:
پزشکان و پرستاران از مدیران می خواهند برای کاهش سرعت گسترش COVID-19 اقدامات بیشتری انجام دهند