"اخبار شبانه CBS" عناوین جمعه ، 4 دسامبر 2020در اینجا نگاهی به عناوین پیشرو CBS Evening News با نورا اودانل می اندازیم.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ریاست جمهوری بایدن چه تاثیری بر روابط کوبا و آمریکا خواهد گذاشت؟