"اخبار شبانه CBS" عناوین روز پنجشنبه ، 12 نوامبر سال 2020در اینجا نگاهی به عناوین پیشرو CBS Evening News با نورا اودانل می اندازیم.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
مقامات مینه سوتا در مورد پاسخ COVID-19 به مراقبت طولانی مدت صحبت می کنند