افراد پشت 60 دقیقه امشبدر اینجا نگاهی است به همه کسانی که در پخش این پخش 60 دقیقه ای آخر هفته شکرگذاری نقش داشتند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*