افزایش ارزش ریالی کتاب و مصرف کاغذ نشر در بهار 1401 * سرخات نیوز


ارزش واقعی کتاب های منتشر شده در سال 1401 109 درصد افزایش یافته است. ناشران نیز 33 درصد بیشتر از سال گذشته از کاغذ استفاده کردند.

به گزارش ما، بر اساس اطلاعات و آمار مؤسسه کتاب و ادبیات ایران، تعداد عناوین کتاب منتشر شده در بهار 1401 نسبت به بهار سال 1400 سال گذشته و برگزاری کتاب بین المللی تهران 52 درصد افزایش داشته است. نمایشگاه در سال 1401 .

این افزایش 52 درصدی در تعداد عناوین در تمامی شاخص های آماری منعکس شده است.

ارزش تمامی کتاب های منتشر شده در بهار 1401، 16 هزار میلیارد ریال (معادل 1600 میلیارد تومان) بوده که نسبت به بهار 1400 با 109 درصد افزایش با مبلغ 7.6 میلیارد ریال بوده است.

متوسط ​​قیمت هر جلد کتاب نیز با افزایش 53 درصدی نسبت به 506 هزار ریال در سال گذشته به 776 هزار ریال رسید.

متوسط ​​قیمت هر کتاب با 42 درصد افزایش به 5109 ریال رسید که بهار سال گذشته 3590 ریال بود.

به طور قطع می توان گفت که بخشی از این افزایش به دلیل افزایش قیمت کاغذ است.

افزایش ارزش کتاب های واقعی و استفاده از ناشران کاغذی در بهار 1401

همچنین بر اساس اطلاعات کتاب های ثبت شده در بانک اطلاعات کتاب و ادبیات ایران، تعداد کاغذ استفاده شده، تعداد صفحات، تعداد صفحات و تعداد کتاب های منتشر شده در کتاب. به صورت زیر محاسبه می شود:

وزن کاغذ مصرفی در بهار 1401 با 37 درصد افزایش به 6598 تن از 4829 تن بهار گذشته رسید.

همچنین در بهار امسال 231 هزار و 492 کاغذ مورد استفاده قرار گرفت که نسبت به سال گذشته 33 درصد افزایش داشته و به 308 هزار و 152 کاغذ می رسد.

حتما بخوانید:
سناتورهای GP عمومی گرجستان می گویند وزیر خارجه جمهوری خواه باید استعفا دهد

کاغذ استفاده شده 100×70 در بهار 1401 با 72 درصد افزایش به 124000 تن رسید و به حدود 3000 تن رسید.

ناشران همچنین امسال 15 درصد بیشتر از کاغذ 60×90 استفاده کردند. این تعداد 184 باند ریسک معادل 3.5 باند خطر اعلام شده است، در حالی که ناشران در سال گذشته از 160 نوار ریسک معادل 3 هزار تن کاغذ در این اندازه ها استفاده کرده اند.

افزایش ارزش کتاب های واقعی و استفاده از ناشران کاغذی در بهار 1401

انتهای پیام

Leave a Comment