[ad_1]

ستاره نامزد اسکار از فیلم “جونو” گفت که او تراجنسیتی است. الیوت پیج که پیش از این با نام الن شناخته می شد ، اعلام کرد که آمادگی پیگیری خود اصیل خود را دارد. جاناتان ویلیوتی گزارش می دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir