[ad_1]

اکنون امیلی هرینگتون اولین زنی است که در طول مسیر Golden Gate بر روی دیواره گرانیت پارک ملی یوسمیتی 300 متر در یک روز آزادانه صعود کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر