انتقال رسمی بایدن از چه زمانی آغاز می شود؟


اداره خدمات عمومی ، آژانس ایالتی مسئول حل و فصل انتقال رسمی ریاست جمهوری ، روند کار را کند می کند. ایلیا شاپیرو ، مدیر مرکز مطالعات قانون اساسی م Instituteسسه کاتو ، با الین کوئیجیانو ، میزبان سرخ و آبی CBSN گفتگو کرد و در مورد نبرد از دست رفته رئیس جمهور ترامپ علیه نتایج انتخابات گفتگو کرد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*