انرژی های تجدیدپذیر به رکورد بالایی از رشد رسیده اند


طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر 2020 ، حدود 90 درصد از کل انرژی های جدید تولید شده در سال جاری قابل تجدید است. هایمی بهار ، نویسنده اصلی این گزارش و تحلیلگر ارشد آژانس بین المللی انرژی ، به الین کوئیجانو CBSN پیوست. بحث کردن


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
دکتر ، طرح توزیع واکسن COVID-19 چگونه خواهد بود؟