انگلستان اولین کشوری بود که واکسن Pfizer COVID-19 را تصویب کردانگلستان اولین کشوری بود که واکسن Pfizer / BioNTech را تصویب کرد. قرار است هفته آینده ایمن سازی انجام شود و سالمندان و کارکنان بهداشتی اولین کسانی هستند که آن را دریافت می کنند. گزارش شده توسط چارلی داگاتا.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
روز دو برای شنیدن اوراق قرضه برای پدر ، پسری که به قتل Ahmaud Arbury متهم شده است