انگلیس آزمایشات COVID-19 رایگان را به هر ساکن لیورپول ارائه می دهدمقامات در انگلستان هر یک از ساکنان لیورپول را تشویق می کنند که یک آزمایش رایگان COVID-19 انجام دهند ، حتی اگر علائمی نداشته باشند. این کشور برای مقابله با افزایش عفونت ها در سطح ملی باقی مانده است. گزارش هایلی اوت از CBS News.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ترامپ وزیر خط دفاع خود را هنگام پرداختن به دوره "اردک لنگ" اخراج کرد