[ad_1]

رئیس جمهور سابق اظهار داشت که او نگران جمهوری خواهانی است که به ادعاهای رئیس جمهور ترامپ پایبند هستند. مصاحبه را ببینید ، یکشنبه در 60 دقیقه.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir