[ad_1]

اولین طوفان بزرگ زمستانی که در این فصل اوهایو را لرزاند یک شبه ایالت را لرزاند و حدود 28 میلیون نفر را در منطقه تهدید به برف کرد. ارول بارنت در مورد طوفان ، که قبلاً دهها مدرسه را مجبور به تعطیلی و دهها هزار نفر از ساکنان آن را از دست داده است ، حرف بیشتری برای گفتن دارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir