اگر نمی توانید اجاره یا رهن خود را پرداخت کنید چه باید کرد


میلیون ها آمریکایی می توانند به زودی پس از پایان مهلت قانونی توقف ملی اخراج و پرهیز از اجاره و وام مسکن عقب بیفتند. مایکل سما ، بنیانگذار و مدیرعامل Get a Rate ، به CBSN می پیوندد و در مورد گامهایی که می توانید برای مدیریت اوضاع بردارید بحث می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
فروش راکت بازرسی بدنی - ادرس