[ad_1]

میلیون ها آمریکایی می توانند به زودی پس از پایان مهلت قانونی توقف ملی اخراج و پرهیز از اجاره و وام مسکن عقب بیفتند. مایکل سما ، بنیانگذار و مدیرعامل Get a Rate ، به CBSN می پیوندد و در مورد گامهایی که می توانید برای مدیریت اوضاع بردارید بحث می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر