ایالات متحده مرگبارترین روز از شیوع ویروس کرونا تا به امروز را می بیند


چهارشنبه مرگبارترین روز برای ایالات متحده از ابتدای شیوع ویروس کرونا بود. CBS News “دیوید بنیو اطلاعات بیشتری در مورد عوارض در سراسر کشور دارد و دکتر سلین گوندر ، عضو هیئت مشاوره COVID-19 جو بایدن رئیس جمهور ، برای بحث در مورد آخرین اخبار و برنامه های همه گیر ، به CBSN پیوسته است. بایدن برای مقابله با آن


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
Pelosi و Sumer پیشنهاد دو جانبه COVID 908 میلیارد دلاری را به عنوان مبنای مذاکرات پس گرفتند