[ad_1]

کل کشور با موارد ویروس کرونا داغ است و کارکنان بهداشتی از ساحل به ساحل دیگر زنگ خطر را درباره بیمارستانهایی که تقریبا پر هستند ، به صدا در می آورند. آدریانا دیاز جدیدترین ها را دارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر

کولر گازی اقساطی