[ad_1]

جهان منتظر است ببیند ایران در قبال ترور دانشمند برجسته هسته ای خود و تغییر بالقوه رویکرد آمریکا در منطقه تحت نظر بایدن چه واکنشی نشان خواهد داد. باراک راوید ، خبرنگار و نویسنده Axios Tel Aviv ، برای بحث در مورد آخرین موارد به CBSN پیوسته است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر