ایران پس از ترور دانشمند هسته ای در حال ارزیابی است


جهان منتظر است ببیند ایران در قبال ترور دانشمند برجسته هسته ای خود و تغییر بالقوه رویکرد آمریکا در منطقه تحت نظر بایدن چه واکنشی نشان خواهد داد. باراک راوید ، خبرنگار و نویسنده Axios Tel Aviv ، برای بحث در مورد آخرین موارد به CBSN پیوسته است.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
"اخبار شبانه CBS" عناوین چهارشنبه 18 نوامبر 2020