[ad_1]

یک شهر ژاپن یک ربات ترسناک را برای ترساندن خرس ها که به یک مزاحم خطرناک در حومه شهر تبدیل شده اند ، مستقر کرده است. فیلم خام ، دستگاهی با چشم قرمز به نام “گرگ هیولا” را نشان می دهد که از سنسور مادون قرمز استفاده می کند و می تواند خرس ها یا سایر حیوانات در حال حرکت را در نزدیکی تشخیص دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر