[ad_1]

سخنگوی سابق مینه سوتا ، نیک زرواس ، برای تشریح راه بهبودی وی ، به به روزرسانی فرماندار تیم والتز در مورد ویروس کرونا پیوست و از دیگران خواست که COVID-19 را جدی بگیرند. دلیل این امر آن است که مینه سوتا بیش از 236000 مورد ویروس کرونا مثبت و نزدیک به 3000 مرگ را گزارش کرده است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir