این مقام سابق مینه سوتا بهبود دردناک COVID-19 را توصیف می کند


سخنگوی سابق مینه سوتا ، نیک زرواس ، برای تشریح راه بهبودی وی ، به به روزرسانی فرماندار تیم والتز در مورد ویروس کرونا پیوست و از دیگران خواست که COVID-19 را جدی بگیرند. دلیل این امر آن است که مینه سوتا بیش از 236000 مورد ویروس کرونا مثبت و نزدیک به 3000 مرگ را گزارش کرده است.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
TIME اولین فرزند خود را در سال تعیین می کند