این هفته به بعد "صبح یکشنبه" (6 دسامبر)نگاهی به ویژگی های برنامه خبری شماره یک صبح یکشنبه این هفته


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
چگونه امدادرسانی به فاجعه هدف جدیدی را به یک جانباز دریایی داده است