بادهای شدید می توانند آتش سوزی جنگل ها را در آخر هفته آتش بزنندباد شدید در جنوب کالیفرنیا ممکن است به زودی تضعیف نشود و خطر آتش سوزی منطقه را تهدید کند. پیش بینی آب و هوا CBS در نیویورک ، لونی کوین پیش بینی می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
جمعه سیاه چه بخریم: کارت های هدیه؟ ابزارک ها؟ بهترین و بدترین محصولات برای معاملات