[ad_1]

باد شدید در جنوب کالیفرنیا ممکن است به زودی تضعیف نشود و خطر آتش سوزی منطقه را تهدید کند. پیش بینی آب و هوا CBS در نیویورک ، لونی کوین پیش بینی می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر