[ad_1]

خدمه در اورنج کانتی ، کالیفرنیا ، شبانه روز کار می کنند تا آتش باند گسترده را متوقف کنند. جاناتان ویلیوتی جدیدترین ها را دارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر