بادهای شدید Bond Fire را در جنوب کالیفرنیا تغذیه می کنندخدمه در اورنج کانتی ، کالیفرنیا ، شبانه روز کار می کنند تا آتش باند گسترده را متوقف کنند. جاناتان ویلیوتی جدیدترین ها را دارد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
با افزایش ویروس کرونا ، نیویورک مدارس دولتی را تعطیل می کند