بار تحقیق در مورد ادعاهای بی نظمی رأی را مجاز می دانددادستان کل ویلیام بار به وزارت دادگستری اجازه داده است تا درباره بی نظمی های انتخاباتی تحقیق کند ، اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر تقلب در رای دهندگان وجود ندارد. Elaine Quijano از CBSN تعداد بیشتری دارد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
داكوتای جنوبی به دلیل مخالفت فرماندار با ویروس كرونا ، گرفتار بیماری همه گیر شده است