[ad_1]

دادستان کل ویلیام بار به وزارت دادگستری اجازه داده است تا درباره بی نظمی های انتخاباتی تحقیق کند ، اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر تقلب در رای دهندگان وجود ندارد. Elaine Quijano از CBSN تعداد بیشتری دارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر