بایدن از کنگره می خواهد که برای آمریکایی های بیکار کمک کند


رئیس جمهور منتخب جو بایدن با نزدیک به 11 میلیون بیکار و بیش از 400000 مرگ ناشی از COVID-19 که در زمان تحلیف وی پیش بینی شده بود ، گفت که کنگره باید به آمریکایی هایی که ظرف چند هفته کمک های فدرال خود را از دست می دهند کمک کند. اد اوکیف گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
برادران وارنر تا ماتریس جدید و فیلم های دیگر 2021 را در HBO Max منتشر کند