[ad_1]

رئیس جمهور منتخب جو بایدن با تیم انتقال خود در حال پیشروی است و برنامه هایی را برای چندین دستورالعمل اجرایی اعلام کرده و یک گروه کاری COVID-19 را با بهترین متخصصان بهداشت تشکیل می دهد. اما در حال حاضر ، اداره خدمات عمومی با کاهش سرعت منابع فدرال روند کار را دشوارتر می کند. کریس لو ، که در انتقال رئیس جمهور اوباما نقش دارد ، به CBSN پیوست تا توضیح دهد که چرا این روند مهم است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر