بایدن می گوید اینطور است "مطمئن" در یک معامله دو طرفه برای مشوق های اقتصادیدر یک کنفرانس خبری جمعه ، جو بایدن رئیس جمهور منتخب در مورد مذاکرات در مورد دور دیگری از تسکین اقتصادی ویروس کرونا صحبت کرد و گفت اطمینان دارد که می توان به توافق رسید. سخنان وی را مشاهده کنید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
باربری اثاث کشی بلوار تعاون