[ad_1]

در یک کنفرانس خبری جمعه ، جو بایدن رئیس جمهور منتخب در مورد مذاکرات در مورد دور دیگری از تسکین اقتصادی ویروس کرونا صحبت کرد و گفت اطمینان دارد که می توان به توافق رسید. سخنان وی را مشاهده کنید.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر