[ad_1]

در یک کنفرانس خبری جمعه ، جو بایدن رئیس جمهور منتخب گفت که وی به دانشمندان گوش فرا خواهد داد و برنامه های کشف خود را تنظیم می کند تا به مردم کمک کند تا در میان بیماری همه گیر COVID-19 ایمن باشند. وی گفت: می توان رویدادهای مجازی در کشور برگزار کرد تا مردم بتوانند جشن بگیرند و شرکت کنند. سخنان وی را مشاهده کنید.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر