بایدن هفته آینده با رهبران NAACP دیدار خواهد کرد


رئیس جمهور منتخب جو بایدن روز سه شنبه با اعضای NAACP دیدار خواهد کرد زیرا درمورد پیشنهادهای فعلی کابینه خود با انتقاداتی روبرو شده است. خبرنگار سیاسی CBS News اد اوکیف و خبرنگار CBS News کاخ سفید پائولا رید با آخرین اطلاعات در مورد انتقال بایدن به CBSN پیوستند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
سایه شاعر مؤثری بود * سرحت نووستی