[ad_1]

Pfizer و شریک آن BioNTech اعلام کرده اند پس از اینکه نتایج آزمایش نشان داد 95٪ در جلوگیری از COVID-19 موثر است ، برای استفاده اضطراری FDA برای نامزد واکسن خود درخواست می دهند. گزارش دنی باکوس به CBS News ، و سپس کارل زیمر ، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز ماتر ، به الین کوئیجیانو ، میزبان CBSN Red and Blue پیوست تا در مورد تأثیر واکسن های آینده بحث کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر