با افزایش میزان بستری شدن در بیمارستان COVID-19 ، فرمانداران از اهالی می خواهند که آن را جدی بگیرند.ایالات متحده با 150،000 مورد اضافه شده COVID-19 در یک روز ، رکورد جدیدی ثبت کرد. فرمانداران سراسر کشور به ساکنان هشدار می دهند که موج را جدی بگیرند. گزارش های دیوید بنیو.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
پاساژ: به یاد داشته باشید

Leave a Comment