با بدتر شدن بیماری همه گیر ، بحران قحطی آمریکا در حال بدتر شدن است


گرسنگی در آمریکا ، به ویژه برای کودکان ، در میان شیوع ویروس کرونا به سطح تاریخی رسیده است. پاملا تیلور معاون ارشد سازمان ملی گرسنگی “از قدرت ما استفاده کنید” است. او به CBSN پیوست تا در مورد تلاشهای گروه خود برای مبارزه با گرسنگی کودکان بحث کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
بررسی نام جنجالی کوه کلرادو