[ad_1]

با پیش بینی های وخیم ، بیمارستان ها با موج جزر و مدی از موارد جدید ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته اند. آدریانا دیاز گزارش داد که ایالات متحده در ورطه 100000 بستری است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir