[ad_1]

بیمارستان های سراسر کشور در حال ثبت رکورد تعداد بیماران ویروسی کرونا هستند که در مراکز خود پذیرفته شده اند و این باعث فشار بر متخصصان مراقبت های بهداشتی می شود. گزارش های دیوید بنیو.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir