بستری شدن در ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از 100000 نفر استبیمارستان ها توسط موجی موجی از ویروس های کرونا ویروس جدید آسیب دیده اند که فقط بدتر می شوند. آدریانا دیاز گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
برآورد جدیدترین قیمت انواع پنجره دوجداره در سال 1401