بعدش چی؟ موارد COVID-19 ، با رسیدن تعطیلات ، بستری شدن در بیمارستان افزایش می یابدبعدی COVID-19 چیست؟ دکتر دیوید آگوس ، پیراپزشک CBS News موج موارد ، تأثیر تعطیلات و آخرین مورد را با واکسن ها بررسی می کند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*