بنیانگذار PPE این شرکت را با هواپیمایی که در پرواز ساخته شده مقایسه می کندجان توماس یک استراتژیست جمهوری خواه بود و هیچ تجربه ای در واردات لوازم پزشکی نداشت وقتی که او و یک جمع کننده پول جمهوری خواه یک شرکت تأمین کننده PPE را در نتیجه همه گیری ایجاد کردند. گزارش 60 دقیقه از چگونگی فروپاشی اوضاع ، یکشنبه.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
48 ساعت - درباره ما - اخبار CBS