بهترین دانشمند هسته ای ایران کشته شدمحسن فهری زاده در روز روشن هنگام مسافرت در حوالی تهران کشته شد. وزیر خارجه خشمگین ایران توئیت کرد که این حمله “اقدام ترور دولت” است و گفت “نشانه های جدی” در مورد دخالت اسرائیل وجود دارد. گزارش Imtiaz Tyab.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*