بوئینگ 737 مکس تا پایان سال به کار خود بازمی گرددبوئینگ 737 مکس پس از 20 ماه زمین گیر شدن دوباره به سرویس بازمی گردد. کریس ون کلیو با مسافرانی مانند کارمندان خطوط هوایی آمریكا و نمایندگان رسانه ها سوار پرواز نمایشی شد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*