بوئینگ 737 مکس پس از تصادفات مرگبار تصویب کرد که دوباره پرواز کندمشکل 737 مکس بوئینگ توسط FAA آزاد شد تا دوباره به ایالات متحده پرواز کند. هواپیماها نزدیک به دو سال پس از یک جفت سقوط مرگبار در خارج از کشور فرود آمدند. کریس ون کلیو گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
یان پیترسن خبرنگار سابق CBS News در سن 63 سالگی درگذشت