جانوران موذی پس از تناول کردن همین سم به شتاب از بین نمی فرایند بلکه مدتی طول می کشد تا سم بر بر روی معده آن ها اثر کند. همچنین می تواند به عنوان ژل یا این که محلول روی سطح های چوبی استفاده شود. بلورهای گچ رسوب می کنند و به وسیله کار تبلور، اسید بوریک اسید بوریک برای گوجه تولید می شود. به جهت ساخت محصولات شیشه ای واجب میباشد بدانید که از گونه های متعدد اسید بوریک به کار گیری می شود. بور همچنین ناخالصی های موجود در سیستم های متالورژیست را از میان می موفقیت و منتج می شود به ماده ای مهم خلوص بالا که در هادی های الکتریکی استعمال می شود. از بور به تیتر آب بندی برای فلزات غیر آهنی و به عنوان یک ماده اکسید کننده و گاززدایی کننده در متالورژی استعمال می شود. برای تنظیم PH استخرها بکار می رود و از تخریب دیواره استخر و اسیدی شدن آب پرهیز می کند. پودر همین ماده را می قدرت در جوراب و کفش پاشید تا از مشکلات پای ورزشکار (tinea pedis) پرهیز کند. اسید بوریک هم یکی از فلاکسهای کار کشته بشمار می رود و امروزه در لعابسازی به مقدار از آن به کارگیری میشود. دستکم دوز کشنده بور مصرف (به تیتر اسید بوریک ) گزارش شد ۲تا ۳ گرم در نوزادان، ۵/۶ گرم در کودکان، و ۱۵-۲۰ گرم قرص اسید بوریک چیست در بزرگسالان است. اسید بوریک حساس ایجاد گوشه و کنار اسیدی مانع پرورش میکروب ها می شود و ایزوپروپیل الکل به عنوان یک استدلال خشک کننده کار می کند. پیاله باید دور از مواد ناسازگار مانند عوامل اکسید کننده قوی، بازهای قوی، پتاسیم و انیدریدهای اسیدی محافظت شود. از محلولهای رقیق اسید بوریک می قدرت به عنوان شستشوی چشم استعمال کرد. همین عارضه دارای کاهش متاع پسته منجر ساخت خسارت اقتصادی می شود. نیز چنین نتیجه های نشان اعطا کرد که همه تیمارها ریزش میوه را در مقایسه اهمیت شاهد، در هر سه سطح آنالیز کاهش دادند و تنها تیمار اسید بوریک در سطح سوم آنالیز نسبت به شاهد هیچ دسته برتری نشان نداد.

ایندکسر

کولر گازی اقساطی