[ad_1]

روز جمعه بیش از 184000 مورد COVID-19 در ایالات متحده گزارش شده است که چهارمین رکورد متوالی در مورد عفونت های جدید است. بستری شدن در بیمارستان همچنین به چهارمین رکورد متوالی رسید و به بیش از 68000 نفر رسید. به طور متوسط ​​، آخر هفته گذشته بیش از 1000 آمریکایی هر روز بر اثر ویروس می میرند و رهبران محلی و ایالتی با نزدیک شدن به ماه های سرد زمستان از اهالی می خواهند که بیشتر مراقب باشند. مایکل جورج نگاه می کند که چگونه برخی کشورها با همه گیری مبارزه می کنند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir