[ad_1]

با افزایش موارد ویروس کرونا و بستری شدن در بیمارستانها ، بیمارستانها از سایر امکانات برای کمک به درمان بیماران جدید کمک گرفتند. لیدیا موبلی ، یک پرستار مسافر با Fastaf ، به CBSN می پیوندد تا کار خود را به عنوان یک پرستار در بخش مراقبت های ویژه در میان موج موارد جدید توصیف کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir