تأثیر COVID در آموزشویروس کرونا ویروس دانش آموزان را دوباره مختل می کند. بسیاری از والدین نگران این هستند که فرزندانشان عقب مانده اند و برخی از معلمان در سراسر کشور خسته شده اند. ژانت شملیان گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*