[ad_1]

اگر کنگره به عنوان بخشی از بسته کمک ویروس کرونا ، بودجه مورد نیاز م institutionsسسات موسیقی را تأمین نکند ، هزاران کلوپ و تئاتر موسیقی مستقل در سراسر کشور در معرض بستن درب خود هستند. نانسی چن قربانیان بیماری همه گیر صنعت را معاینه می کند و با نوازندگان و قانون گذاران در مورد تلاش برای نجات آن صحبت می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر