تئاترهای آمریکایی دچار مشکل هستند. این همان کاری است که هنرمندان و قانون گذاران انجام می دهند


اگر کنگره به عنوان بخشی از بسته کمک ویروس کرونا ، بودجه مورد نیاز م institutionsسسات موسیقی را تأمین نکند ، هزاران کلوپ و تئاتر موسیقی مستقل در سراسر کشور در معرض بستن درب خود هستند. نانسی چن قربانیان بیماری همه گیر صنعت را معاینه می کند و با نوازندگان و قانون گذاران در مورد تلاش برای نجات آن صحبت می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
حزب جمهوریخواه خلق گرجستان استراتژی خود را برای اولویت قرار دادن رای گیری پستی قبل از انتخابات دور دوم تغییر می دهد